Xịt khoáng Caudalie

Thương hiệu: CAUDALIE Tình trạng: Hết hàng
Giá thị trường: 450.000₫ Giá tại shop: 385.000₫ Tiết kiệm: 65.000₫

𝘾𝙖𝙪𝙙𝙖𝙡𝙞𝙚 𝙂𝙧𝙖𝙥𝙚 𝙒𝙖𝙩𝙚𝙧 𝙘𝙤́ 𝙩𝙞𝙖 𝙥𝙝𝙪𝙣 𝙨𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙢𝙖̣𝙣𝙝 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙢𝙪̀𝙞 𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙤 𝙣𝙝𝙚̣ 𝙣𝙝𝙖̀𝙣𝙜, 𝙙𝙞̣𝙪 𝙢𝙖́𝙩 𝙩𝙖̣𝙤 𝙘𝙖̉𝙢 𝙜𝙞𝙖́𝙘 𝙨𝙖̉𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤𝙖́𝙞 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙡𝙖̣̂𝙥 𝙩𝙪̛́𝙘 𝙠𝙝𝙞 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥 𝙭𝙪́𝙘 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙙𝙖. 
𝘾𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙭𝙪𝙖̂́𝙩 𝙣𝙝𝙤 𝙩𝙪̛𝙤̛𝙞 𝙨𝙚̃ 𝙡𝙖̀𝙢 𝙘𝙝𝙖̣̂𝙢 𝙦𝙪𝙖́ 𝙩𝙧𝙞̀𝙣𝙝 𝙡𝙖̃𝙤 𝙝𝙤́𝙖, 𝙙𝙪̛𝙤̛̃𝙣𝙜 𝙖̂̉𝙢 𝙩𝙤̂́𝙩 𝙝𝙤̛𝙣 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙠𝙝𝙤𝙖́𝙣𝙜.

Số lượng:
Gọi đặt mua: 0898898889 để nhanh chóng đặt hàng

𝙓𝙄̣𝙏 𝙆𝙃𝙊𝘼́𝙉𝙂 𝘾𝙃𝙄𝙀̂́𝙏 𝙓𝙐𝘼̂́𝙏 𝙏𝙐̛̀ 𝙌𝙐𝘼̉ 𝙉𝙃𝙊 - 𝙂𝙧𝙖𝙥𝙚 𝙬𝙖𝙩𝙚𝙧 𝙘𝙪̉𝙖 𝙝𝙖̃𝙣𝙜 𝙙𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙢𝙮̃ 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙋𝙝𝙖́𝙥 𝘾𝙖𝙪𝙙𝙖𝙡𝙞𝙚.
𝘾𝙖𝙪𝙙𝙖𝙡𝙞𝙚 𝙂𝙧𝙖𝙥𝙚 𝙒𝙖𝙩𝙚𝙧 𝙘𝙤́ 𝙩𝙞𝙖 𝙥𝙝𝙪𝙣 𝙨𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙢𝙖̣𝙣𝙝 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙢𝙪̀𝙞 𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙤 𝙣𝙝𝙚̣ 𝙣𝙝𝙖̀𝙣𝙜, 𝙙𝙞̣𝙪 𝙢𝙖́𝙩 𝙩𝙖̣𝙤 𝙘𝙖̉𝙢 𝙜𝙞𝙖́𝙘 𝙨𝙖̉𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤𝙖́𝙞 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙡𝙖̣̂𝙥 𝙩𝙪̛́𝙘 𝙠𝙝𝙞 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥 𝙭𝙪́𝙘 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙙𝙖. 
𝘾𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙭𝙪𝙖̂́𝙩 𝙣𝙝𝙤 𝙩𝙪̛𝙤̛𝙞 𝙨𝙚̃ 𝙡𝙖̀𝙢 𝙘𝙝𝙖̣̂𝙢 𝙦𝙪𝙖́ 𝙩𝙧𝙞̀𝙣𝙝 𝙡𝙖̃𝙤 𝙝𝙤́𝙖, 𝙙𝙪̛𝙤̛̃𝙣𝙜 𝙖̂̉𝙢 𝙩𝙤̂́𝙩 𝙝𝙤̛𝙣 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙠𝙝𝙤𝙖́𝙣𝙜.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: